Tükiye'de Nişasta Bazlı Şeker Uyarısı

   Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi iktidarı çok uluslu şirketler yerine kendi üreticisinin ve halkının yanında yer almaya çağırarak, Türkiye'deki şeker pancarı sektörünün; fabrikalarda çalışanlar, tarım işçileri, nakliye sektörü, üretici aileler ve yan ürünlerini işleyen sektörlerle birlikte 8 milyonu aşkın kişiye iş olanağı sunduğunu anımsattı ve nişasta bazlı şeker kotasının AB seviyelerine çekilmesini istedi

   Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yıllık şeker tüketiminin 2,5 milyon ton civarında olduğunu, kullanılan şekerin yüzde 85'i şeker pancarından, yüzde 15'inin ise mısırdan üretilen nişasta bazlı şekerden üretildiğini belirterek, Türkiye'nin pancardan şeker üreten ülkeler arasında Fransa ve Almanya'dan sonra üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Türkiye'deki şeker pancarı sektörünün; fabrikalarda çalışanlar, tarım işçileri, nakliye sektörü, üretici aileler ve yan ürünlerini işleyen sektörlerle birlikte 8 milyonu aşkın kişiye iş olanağı sunduğunu kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer açıklamasında, pancar üretiminin buğdaya göre 13, mısıra göre 8, ay çiçeğine göre 5 kat daha fazla istihdam sağlayarak kırsal alandan kentlere göçü önlemekte çok ciddi bir rol üstlendiğini bildirdi. Tuncer açıklamasında, "Şeker pancarı sanayimiz birçok ilimizde 20 binden fazla insana iş olanağı sağlarken her yıl yaklaşık 3 milyar dolarlık katma değer yaratmaktadır. Şeker pancarı sektörü tümüyle ulusaldır. Yerli pancardan yerli iş gücü ile yerli teknoloji ile üretilen şekerden elde edilen katma değer bütünüyle ülke içinde kalmaktadır. Buna karşın nişasta bazlı şeker sanayi piyasasının yüzde 75'şine çok uluslu şirketler egemendir. Üretilen katma değerde bu şirketlerin kasasına girmektedir. Nişasta bazlı şeker fabrikaları ise mısır kullanmak suretiyle şeker üretmektedir. Bu fabrikalar yasal olarak yurt içi üretimlerinde yerli mısır kullanmak zorunda olsalar da kotanın yükseltilmesi yurt dışından ithal edilen GDO'lu mısırların mısır şurubu üretiminde kullanılması riskini de beraberinde getirmektedir. Ülkemizde kurulu 6 NBŞ fabrikası sadece bin kişiye istihdam sağlarken NBŞ'in yaygınlaşması toplum sağlığı açısından bazı sorunların doğmasına da yol açabilecektir. Bu fabrikalarda üretilen glikoz ve früktoz şurubu bugün gazozdan çikolataya, hamur tatlılarından pek çok şekerli üründe kullanılmakta olup toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Fransa ve Almanya şeker ihtiyacını bütünüyle şeker pancarından sağlarken Almanya'nın NBŞ üretim kotası yüzde 2.5 , Polonya'nın ise yüzde 3.9 dur. Avrupa ülkeleri şeker pancarına sahip çıkarak üreticisini korurken başta obezite olmak üzere toplum sağlığında yaşanabilecek olumsuzlukları da engellemeye çalışmaktadırlar. Türkiye'de ise tam tersi bir yol izlenmiş ve nişasta bazlı şeker kotası yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Bu kotanın bakanlar kurulu kararı ile her yıl yüzde 50 oranında artırıldığı bilinmektedir. Yüzde 10'luk NBŞ kotasının AB ülkelerinde olduğu gibi yüzde 1-2'lere düşürülmesi kamuoyu ve tarım sektörü temsilcileri tarafından talep edilirken hükümet Büyük Millet Meclisine sevk ettiği şeker kanunu tasarısı ile pancar dışı kaynaklardan elde edilen şekerin yüzde 10 olan kotasını yüzde 15'e çıkartma hazırlığı içerisindedir.Bugün ülkemizde zarar ettiği öne sürülen fabrikalar kötü yönetilerek ve bilerek zarar ettirilmektedir. Başta Konya şeker gibi çok başarılı örnekleri bulunan bu işletmelerin zarar etmesi olağan koşullarda doğal değildir. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak iktidarı çok uluslu şirketler yerine kendi üreticisinin ve halkının yanında yer almaya çağırıyoruz. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmeli, teknolojileri yenilenerek üretime devam etmeleri sağlanmalıdır. Cari açığı kapatmak için satılacaksa üreticilere ve çalışanlara devredilmelidir. Nişasta bazlı şeker kotası AB seviyelerine çekilmeli, Üreticiler, şeker sanayi çalışanları, nakliyeciler, işsiz, aşsız bırakılmamalıdır. Yem sanayisi dışa bağımlı Türkiye, yeni dar boğazlara sürüklenmemeli."